Frøgården

Frøhaven er en del af de nye bebyggelser i Høje Taastrup som begyndte i starten af 80'erne. Den er bygget på udstykket jord fra den gamle Frøgård som lå på adressen Frøbjerget 3. Gården var indtil den 3. december 1979, hvor den blev nedrevet til fordel for et nyt gymnasiebyggeri, den ældste og bedst bevarede gård i Høje Taastrup. Det er her Høje Taastrup Gymnasium ligger i dag.

Frøhaven fik bygget sit første hus i år 2000 og er sidenhen vokset til en vej med 25 huse. (du kan læse hele lokalplanen for opførelsen af Frøhaven ved at klikke her). Det er en del af et større område med i alt 220-240 udstykninger opdelt i ti enheder som tilsammen udgør Kraghave Vest. Klik her for at gå til Høje Taastrup Kommunes hjemmeside, og se de specifikke rammebestemmelser for Kraghave Vest.

Kraghave

Frøgården var en del af Høje Taastrup landsby, hvoraf i dag kun en lille del står tilbage. Til gengæld står alle nabolandsbyen Kraghaves hele 5 gårde stadig. De to landsbyer skilles ved vejen "Vænget", men opfattes i realiteten som én sammenhængende landsby, for de fleste ved navnet Høje Taastrup Landsby, til trods for at det meste af hvad der i dag opfattes som en landsby, tilhører landsbyen Kraghave.

Navnet Kraghave betyder "indhegning med krager", og blev første gang registreret i 1335 som Kraghehawa, skønt bebyggelsen er ældre. Det er nemlig påvist at der har været bebyggelser helt tilbage fra stenalderen. 

Under svenskerkrigene i midten af 1600-tallet blev Kraghave hærget og brændt, men i 1682 noteredes, at der var 5 gårde, som fæstede under forskellige godsejere. I 1830erne er der optegnet 5 store og 7 mindre gårde samt 11 huse.

Udskiftningen

Landsbyen blev udskiftet i 1787. Udskiftningen var en del af landboreformerne som gik ud på at få samlet alle gårdenes jorder i én jordlod. Dette havde til formål at sikre bonden ikke at skulle arbejde på alle de spredte agre, men derimod kun på ét større jordlod. I Kraghave landsby blev der udskiftet jord i form af "stjerneudskiftningen", da landsbyen var af så lille størrelse. Dette betød at husene blev liggende i byen  og at jordlodderne blev lagt radiært ud fra gårdene. På denne måde ligner det altså en stjerne set fra oven, og dette er grunden til at gårdene den dag i dag, stadig ligger centralt i landsbyen.

Ved udskiftningen blev der således dannet en halvstjerne, hvor bygaden fulgte et af jordloddernes skel, og Frøhavens nordlige afgrænsning følger en anden af disse skel. Kraghave Vest, hvor Frøhaven i dag ligger, er således en del af landsbyen Kraghaves jorder.

  
Kilder:

Nationalmuseet

Kroppedal Museum

Lokalplan 2.24

Lokalplan 2.27

www.kraghave.dk

www.htk.dk